- baqual -

Verksamhets-/ledningssystem

Inre länkar:

 

Vi arbetar med totalkvalitet som ledstjärna med balans beträffande yttre och inre miljö.

Vi stödjer uppbyggnaden utifrån verksamhetens egna förutsättningar och krav med modeller från TQM (Total Quality Management) och LCM (Loss Control Management).

Vi arbetar helst processvis men också funktionsvis eller efter en plan med prioriteringar byggd på en miljöutredning, riskanalys, värderingar från  EFQM eller en unik gapanalys.

Ofta är uppdragsmålet att minst nå kraven i en certifierbar standard. Många företag siktar dock högre än så.

Andra företag har behov av styrning och metodik i sin verksamhet men är ointresserade av ett ISO-certifikat. För dem är en uppbyggnad enligt ESSENTIA särskilt lämplig.

 

Vi arbetar främst med:
 • ISO 9001:2015  & (9004:2009)
 • ISO 14001 och EMAS
 • GMP (Good Manufacturing Practicies)
 • ISO 19 011
 • ISO 27 001
 • Företagssystem ESSENTIA
 
 • Miljöledningssystem - yttre miljö [ISO 14001:2015, EMAS]
 • Kvalitetsledningssystem - kunden i fokus [ISO 9001]
 • Kvalitetsledningssystem - totalkvalitet och uthållighet [ISO 9004, EFQM, USK ]
 • Arbetsmiljö & säkerhet - inre miljö [AFS 2001:1]
 • Informationssäkerhet - skydda intellektuella värden [ISO 27 001, nyss ISO 177 99]
 • Integrerade ledningssystem - allt i ett
 • Ledningssystem för kompetensförsörjning [SS 62 40 70]

© Baqual - Backlund Quality and Leadership