- baqual - och Entré

Våra frukostmöten mm 2016

Vi körde ett seminarium på temat RISK under 2014

eftersom det blev extra viktigt i de nya utgåvan av certifierbara standarder

sedan gav oss Fred Backlund i höstas också:

Våra beslut - rätt eller fel

Vi finns inte längre på Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9 II.
Där hade vi Entré Konsultgrupps gemensamma kontor.

Vi har lagt ner vår ekonomiska förening och hur samarbetet kommer att märkas framöver vet vi inte ännu.

Vårt nästa frukostmöte har vi inte planerat.

Riskhantering

Har ni en helhetssyn på alla risker inom ert företag eller organisation?

Vi förändras, förstärks och anpassar vår frukostar till detta. 
 

Hållbarhet är alltid i fokus

  

Åter
-baqual- startsida, aktuellt eller kontakt för anmälan eller förfrågan