-baqual-

Självledarskap

Vår utgångspunkt är en situation där resursen Ledarskap är knapp och där det är nödvändigt att den enskilde
  tar och får ta ett mer självständigt ansvar för sin kompetens i förhållande till skiftande åtaganden

Inre länkar:

 

Självledarskap är ett förhållningssätt - " Jag ansvarar själv för att ta reda på eventuella glapp mellan åtagandets krav och mina egna förmågor".
Det är också ett systematiskt arbetssätt för att klarlägga behoven.
Självledarskap blir en del av kulturen i organisationen, där det är naturligt att ingen är 'färdigutbildad' för alla åtaganden och där det är självklart att ta ansvar för att ha stöd och resurser.

Vårt koncept för Självledarskap ger:

På invidnivå

 • Ökade färdigheter

 • Mera positiv attityd

 • Statushöjning

 • Större trygghet

På gruppnivå

 • Effektivare grupp

 • Bättre samarbete

 • Mindre belastning på chefen

På organisationsnivå

 • Bättre ledning

 • Färre konflikter

 • Bättre resursutnyttjande

 • Mer flexibilitet

Några definitioner

 • Chef : formell position med   ansvar och befogenheter, tillsätts uppifrån

 • Ledare: individ som leder andra med legitimitet underifrån

 • Självledare: individ som leder sig själv med legitimitet från egen utveckling och organisationen

Det handlar om:                

 • Medarbetarnas kompetens

 • Styrningen i organisationen

 • Medarbetarnas engagemang

 • Stödet från organisationen och mellan medarbetarna - företagskulturen

Vårt stöd till företag och organisationer som vill tillämpa självledarskapets idéer utformas helt efter uppdragsgivarens önskemål.  Några element:

© Baqual - Backlund Quality and Leadership