-baqual-

Utbildning

Vi utbildar gärna och anpassar våra kurser efter kundernas önskemål.

Dessa kurser - kursrubriker beskriver i stort vad vi brukat åta oss:

Inre länkar:

 

Kurser och rubriker

Ledningssystem; mål och uppbyggnadFöretagsutveckling med kunden i centrum
Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 Miljöledningssystem enligt ISO 14001
Kvalitet, grunder Yttre miljö; grunder
Förbättringsarbete med ISO 9004:2009 Informationssäkerhetsstandard ISO 27001
Processer; grunder Beslutsteori och metodik
Processutveckling Statistisk processtyrning
Processäkerhet och riskanalys QFD; kundfokuserad utveckling
Projektledning; projektledaren och projektgruppen FMEA; riskanalys för produkt eller process
Kvalitetsverktyg och riskanalysmetoder Utredare; olyckor, fel och tillbud
Problemlösningsmetodik Mätningar i produktion och andra processer
Internrevision Metodik för egenbedömning Vi skräddarsyr utbildningen efter kundens behov

Vi har nästan uteslutande utbildat för en speciell kund och anpassat utbildningen efter dennes önskemål. Då blev varje kurs unik. Vi fortsätter med det, men nu har vi också öppna kurser. Det kan vara extra lärorikt att gå en kurs med deltagare från andra företag. Genom samarbetet i Entré Konsultgrupp kan vi göra mycket mera. 
Vi hade  en öppen kurs för internrevisorer tidigt i år, vill du gå en i höst? Se vårt prospektet för nästa kurs! Vi har deltagare men kan ta fler.
© Baqual - Backlund Quality and Leadership