- baqual -

Seminarier

Vi ordnar och genomför seminarier för olika nivåer i företag, för intressegrupper och för att sprida information.

Dessa byggs upp för att genom information och diskussion skapa kunskap om en företeelse eller underlag för beslut. Oftast börjar vi eller någon av deltagarna ett seminarium med någon form av basinformation eller bakgrundsteckning. Vi går ofta vidare i projektform, där förändringen får gestalt.

                                                          Följande huvudrubriker har varit och kan vara aktuella:

Inre länkar:

 

 
 • Företagets mål, strategier och handlingsplaner
 • Ledningssystemutveckling - alternativa mål
  olika handlingsvägar
 • Processorientering; möjligheter och risker
 • Miljöengagemang - en drivkraft att räkna med 
 • Styrelsearbete, krav och möjligheter
 • Kvalitetsförbättringsprojekt - prioritering
 • Tillbud och avvikelser; underlag för förbättring
  och kostnadsminskning
 • Medarbetarnas värderingar; basen för proaktivt
  handlande och trivseln i företaget
 • Mätningar; källan till kunskap och basen 
  till förändring
 • Företagets underrättelseverksamhet; BI,
  mål och metoder