ENTRÉ Konsultgrupp

Vi erbjuder organisationer och företag anpassade och flexibla konsulttjänster för att stärka våra kunders lönsamhet, långsiktiga överlevnad och handlingsfrihet

Samarbetsformer:
I projektet I linjen
Vi ställer upp med projektledare Vi ställer upp med chefer under begränsad tid
Vi stöder din projektledare Vi stödjer Dina chefer med
  • coaching
  • rådgivning
Du ställer upp med projektmedlemmar Vi utbildar dina medarbetare
Vi utbildar Din projektgrupp Vi ordnar seminarier i viktiga ämnen
Vi ger mervärde genom att:
  • Du får en kontakt men all kompetens och erfarenhet
  • Vi har bara seniorkonsulter
  • Vi uppmärksammar förbättringsmöjligheter vid sidan av ett pågående projekt
Webbadress: http:// www.entrekg.se
ENTRÉ verkar inom områdena:
VD/ledarskap Verksamhetssystem, ledarutveckling och organisationsutveckling
Personal Ledarutbildning och kompetens/motivation/inspiration, coaching, teambuilding och problemlösning
Kvalitet Ledningssystem, analyser, uppbyggnad, förbättringar och processorientering
Miljö Ledningssystem, miljöutredningar, tillståndsärenden och miljökommunikation
Produktion Rationaliseringar, kapabilitet, ordning och reda samt arbetsmiljö
Marknad Affärsstrategi, SWOT-analyser,  handlingsplaner, marknadsstöd
Inköp Inköpssystem, upphandling, avtal, mätning och logistik
Utveckling Projektorganisation och -ledning, problemlösningsmetoder och verktyg

Se våra frukostmöten eller gå åter till -baqual-