- baqual -

Verksamhetsutveckling

Inre länkar:

Vi ger effektivt stöd åt våra uppdragsgivare, när de satsar på att utveckla sin verksamhet. Vi prioriterar helheten genom att ta ett totalkvalitetsgrepp på utvecklingsinsatsen, samtidigt som vi är lyhörda för kundens mål och önskemål. Vårt stöd ges som analyser, rådgivning i olika former, utbildning och stöd vid genomförandet.

Utformningen av vårt verksamhetsstöd bygger på hjälp till självhjälp. När ett utvecklingssteg är genomfört, ska vår uppdragsgivare själv kunna vidmakthålla sina framsteg och gå vidare med sin nya kompetens och erhållna/tillgängliga verktyg. Målet för ett utvecklingssteg kan vara nöjdare kund, mera engagerade medarbetare, ökad lönsamhet, mindre miljöfarligt avfall eller liknande. Vi har metoder och verktyg för de flesta utvecklingsbehoven inklusive avancerade analysverktyg.

Stödet för både analyser och genomförande kan utformas på olika sätt:

  • Vi stöder din projektledare med metodik och verktyg

  • Vi projektleder analys- eller utvecklingsinsatsen, du bemannar projektgrupperna

  • Vi utbildar projektledare och gruppmedlemmar och finns tillhands som bollplank

  • Vi hjälper dig bygga ett nätverk, som kan fungerar som bollplank i viktiga frågor

  • Vi stödjer med coaching eller hjälper dig hitta en mentor

Vi stöder hela företaget/verksamheten eller en del av det, en individ, ledningsgruppen, en enhet eller vald process.

Ta en titt på vår huvudmodell för verksamhetsutveckling!

© Baqual - Backlund Quality and Leadership