-baqual -

Essentia företagssystem

Inre länkar:

 

Essentia Byggs upp utifrån företagets behov och verksamhet Lönsamhet är centralt

Affärsidé

    Mål för utvecklingen

  • Vi utgår från företagets processer
  • Var finns de kritiska aktiviteterna
  • Var bör man förenkla
  • Stöd för ledning och beslut
  • Ta vara på medarbetarnas förmåga
  • Gör rätt från början
  • Lär av fel, avvikelser och tillbud
  • Spara viktig information [handlingar]
Onödiga kostnader

Det centrala ur ISO 9001, 14001 och praktisk erfarenhet av framgångsrik företagsverksamhet

Egenkontroll

Riskhantering

      Essentia:
Ett verksamhetssystem för det lilla eller mindre företaget, som har nytta av ordning och reda men inte behöver ett certifierat ledningssystem