- baqual -

Aktuellt
               
Inre länkar: 1 Årets begivenhet var en ny utgåva av standarden för ISO 9001 (ISO 9001:2015). Det blev en ny övergripande struktur för alla samhörande standarder. Detta gör det lättare att integrera ledningssystem för miljö, kvalitet, informationssäkerhet, hälsa och säkerhet, arbetsmiljö. ISO 9001 kommer att följa den nya strukturen samtidigt som nya krav tillkommer som, när de tillämpas, ger ledningen vägledning, förbättrar processer och ökar sannolikheten för att företaget ska lyckas.
Vi har förberett för nyheterna genom att informera om riskanalys och följdarbetet.
Nu när standarden publicerats, finns vi till hands för att utbilda om nyheterna, bra metoder för tillämpning och stöd för anpassning av företagets verksamhetssystem till de nya kraven.
2 Vi arbetar fortfarande med konceptet Självledarskap. Det passar fint in i företaget med platt organisation. Hör av dig om mera information!  
3 Ny forskning visar att de småföretag, som metodiskt genomför strategisk planering är mera framgångsrika än andra i samma bransch. Vi har förnyat vår strategiprocess och provat den på ENTRÉ Konsultgrupp. Den finns nu tillgänglig för andra.

4 Vi förnyar vår kurs för internrevisorer igen. Det blir nästan samma upplägg, som på de närmast föregående men med kommande ny övergripande standardstruktur inbakad.  Kontakta oss för anmälan eller för detaljfrågor!

Var det länge sedan du gick en utbildning till internrevisor, kanske det är dags med en uppfräschning. Vi planerar en lämplig utbildning: Fortsättningskurs för internrevisorer.
Stöd för effektivare kvalitetsteknik kan fås ur ISO 2004: 2000 och 2009; totalkvalitet respektive hållbarhet. En kurs som är en fördjupningskurs för kvalitetsansvariga finns.

Kursen för ISO 9001:2015 blir också tillgänglig strax.

 
5 Är Du leverantör till varvsindustri eller sjöfart? Vi underlättar arbetet med klassning och typgodkännande genom att vidareutveckla Ditt kvalitetssystem.
 

© Baqual - Backlund Quality and Leadership