Mål:                         Efter genomförd kurs är deltagaren väl förberedd för att planera, genomföra och följa upp sin revision. För kvalitets- och miljöansvariga ger kursen därutöver en fördjupad kunskap beträffande nyheter vid tillämpning av respektive standard

 

Datum (del 1)         Dag 1: ”Verksamhetssystem och standardnytt

·       Nytt i ISO kravstandarder

·       Risker och möjligheter

·       Övningar

·       Erfarenhetsutbyte

 

Datum (del 2)         Dag 2: ”Revisionsteknik”

                                 Planering för rollspel

                                 Rollspel, axplock ur revisionen

                                                 nya erfarenheter

                                                 avvikelser och uppföljning

                                                 erfarenheter och förbättring

 

                                 Slutgenomgång.

 

Genomförande:      Teorilektioner, grupparbeten, diskussioner och rollspel.
Utbildningen tillämpar ISO 19011, Vägledning för revision av
kvalitets- och/eller miljöledningssystem.
Huvuddelen av exemplen är hämtade från kvalitetsledningssystem.

 

Diplom:                   Efter genomgången kurs utdelas ett diplom.

 

Lärare:                    Catharina Crafoord och Fred Backlund, båda med genuin erfarenhet från ledningssystem och revisioner.

 

 

Dokumentation:     Enkel kurspärm med material erhålls vid kursstart

 

Plats:                       Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9 i Göteborg

 

Ekonomi:                Denna kurs: Verksamhetssystem och revisionsteknik, erbjuds till ett pris av

6 530 kr/pers.
Avgiften är exklusive moms och faktureras vid anmälan. I kursavgiften ingår dokumentation, fika samt lunch. Deltagare ombesörjer själva resor och natthärbärge om så erfordras. Vi kan hjälpa till med förslag.

 

Förutsättningar:    Kursen är anpassad till deltagare som gått vår revisionskurs tidigare och har erfarenhet från genomförda revisioner.
Kursdeltagare tar helst med sig egen standard (låneexemplar finns dock). Kurserna kan ställas in om för få deltagare anmält sig före 2014-02-13

 

Information ochTextruta: Catharina Crafoord	Fred Backlund
0703 - 133 557
cc@cicab.se	0706 - 99 03 91
fb@baqual.nu
 
                

anmälan: