- baqual -

Vår huvudmodell för verksamhetsutveckling

Det är din vision, dina mål och förutsättningar som styr förändringen. Du fattar besluten.

Din eller vår projektledare tillämpar modellen och driver projektet.
Dina medarbetare deltar i etapperna.
Varje etapp kan ges stöd med en fackman/specialist.

Modellen tillämpades också av Entré Konsultgrupp under namnet EHURU
(Entrés Huvudmodell för Utveckling och ResultatUppföljning)