- baqual -

Företagsutveckling med helhetsperspektiv

Innehåll: Uppdragstyper:
 • Stöd för nyutveckling  eller vidareutveckling av verksamhetssystem med fokus på yttre miljö eller totalkvalitet
 • Stöd för utveckling av organisation och arbetsformer
 • Ledarskap för organisationen i förändring 

 • Projektledning eller
  projektstöd
 • Chefsstöd och styrelsestöd
 • Analyser och utredningar
 • Internrevision
 • Processanalyser, processorientering och styrning
 • Problemlösning

 

  

Kundgrupper:

 • Fordonsindustri

 • Tjänsteföretag

 • Sjöfart

 • Bygg & fastigheter

 • IT-företag

 • Kemisk industri

 • Verkstadsindustri

 • Återvinningsföretag

 • Offentlig verksamhet

 © Baqual - Backlund Quality and Leadership